Iedereen zijn eigen functiebeschrijving!

7 september 2023

Zeg eens, hoeveel functiebeschrijvingen mag een bedrijf als het onze eigenlijk hebben?’ By far is dit de meest gestelde vraag die mij als beloningsadviseur wordt gesteld. En of ik op basis van dit – ik geef het direct toe: mij volledig onbekende – kengetal een inschatting kan maken van het aantal profielen waarop ik straks uit ga komen.

Van schaamte krimpt menig HR Adviseur ineen als hij het aantal beschrijvingen opbiecht dat zijn administratie inmiddels telt. Niet uitzonderlijk als dat getal zich verhoudt als twee staat op drie medewerkers. Of nog ongunstiger dan dat. Veel functies staat in ons vak namelijk gelijk aan een ongebreidelde bureaucratie en daar wil geen moderne HRM’er mee worden geassocieerd.

Maar wie wil inzetten op een laag aantal functiebeschrijvingen, zal op zijn minst moeten weten wat die overvloed verklaart. Is het de bureaucratie die niet te stoppen valt, de cultuur die als sluipmoordenaar fungeert, of komt het ‘kwaad’ van een heel andere, onvermoede kant? Inderdaad, dit laatste is het geval.

Wetenschapper Kim Timmer weet hoe het komt. Zij deed onderzoek naar het waarom dat medewerkers van de gemeente Beuningen bezwaar aantekenden tegen hun functie-indeling. Wat zij vond was dit.

Niet een gebrekkige communicatie of het systeem waren de bron van het misnoegen, maar een knagend gevoel van onderwaardering. Niet als functie, maar als mens. Puur subjectief. Timmer verklaart dit door het fenomeen van de verdelende rechtvaardigheid of organizational justice, begrippen die komen uit de Equity Theory.

We zoeken, zegt die theorie, naar de rechtvaardiging van ons inkomen door ons te vergelijken met relevante anderen. Daarom zal men bij elke twijfel, en wie twijfelt niet als zijn functie generiek beschreven is, een op maat gesneden profiel opeisen waarin het eigen takenpakket tot in detail beschreven staat.

Het is dus niet de bureaucratie die de oorzaak is van een immer uitdijende massa functiebeschrijvingen, maar ons eigen ik die behoefte heeft aan (verdelende) rechtvaardiging. Dank Kim Timmer voor dit inzicht!

Als je dit weet, weet je ook dat we pas volkomen verdelende rechtvaardigheid bereiken, als iedereen over zijn eigen functiebeschrijving beschikt. Inderdaad, hoe meer functiebeschrijvingen, hoe beter! Sterker, je persoonlijk profiel mag worden beschouwd als een recht dat geen medewerker mag worden ontzegd. Zonder een volledig gepersonaliseerde taakomschrijving geen werkgeluk!

Of.

Of je laat zo’n profiel helemaal weg en geeft je collega een persoonlijke waardering met behulp van ons rollenmodel. Dat werkt natuurlijk ook. En als ik onze klanten erover hoor, nog veel beter!

Kom ook naar de klantendag op 16 november in de Verkadefabriek in Den Bosch. Zou leuk zijn je daar persoonlijk te ontmoeten. Schrijf je in via de klantenapp of vraag die aan met een reply op deze mail.

Neem contact op