Wij doen het, samen met jou

De behoefte aan professionalisering van het beloningsbeleid is vaak ingegeven door de groei van de onderneming en de – soms extreme – mobiliteit op de arbeidsmarkt. Als je daar graag een transparant, marktconform en perspectief biedend beloningsbeleid tegenover wilt stellen, kies dan voor model Baarda.

Het model biedt bovendien de mogelijkheid grondig naar de eigen organisatie te kijken. Je onderzoekt ermee welke competenties nodig zijn om vitaal, dus slagvaardig en toekomstbestendig, te zijn georganiseerd. Na het project beschik je daarom over alle middelen voor de strategische personeelsplanning, de basis van je wervingsinspanningen.

Uiteindelijk zal het project er ook toe leiden dat medewerkers inzicht krijgen in hun eigen toegevoegde waarde, hun groeikansen (of het ontbreken daarvan) en het salaris dat daar tegenover staat.

Invoering van Model Baarda

Invoering van model Baarda gebeurt in vier fasen, samen met een door jullie samengestelde projectgroep:

1. Ontwerpen van de job matrix

In de eerste workshop kijken we naar de organisatie. Welke type klanten heeft jouw bedrijf, welke belofte doen jullie je klanten en hoe is het primaire proces georganiseerd? Samen gaan we na hoe het ideale organisatieontwerp eruitziet om slagvaardig en toekomstbestendig te blijven opereren. Het resultaat noemen wij de job matrix.

Let op: wij maken dus geen functieprofielen, die zijn in onze aanpak niet nodig!

2. Indelen van medewerkers op basis van hun toegevoegde waarde.

Met dit vitaal ontwerp in handen gaan we in een tweede workshop alle individuele medewerkers indelen naar toegevoegde waarde. Voldoen zij aan de norm die we in de job matrix hebben vastgelegd, zitten zij er nog vanaf of stijgen zij er bovenuit? Zo positioneer je alle medewerkers in hun leerweg. Het resultaat van stap 2 is de people matrix.

3. Ontwerpen van een marktconforme salarisstructuur.

Wij gaan nu onderzoeken hoe jullie belonen en analyseren welke aanpassingen jouw salarisstructuur nodig heeft om effectief en marktconform te zijn. Bovendien introduceren wij hier de procedures die voor een correcte implementatie onontbeerlijk zijn.

4. Performance Development

Het volledig inrichten van het platform Proodoss, waarmee de PDJourney® gereed is om te worden geïmplementeerd. De PDJourney® is het proces dat organisatiedoelen en persoonlijke ambities met elkaar in lijn brengt. Zij voorziet in:

  • Het inzicht bieden aan ieders individuele toegevoegde waarde. Wat nodig is om die te vergroten en welk salarisperspectief daarmee samenhangt.
  • Het vastleggen van individuele ambities
  • Het uitstippelen van loopbaanpaden en dito leerplannen
  • Het faciliteren van de gesprekkencyclus
  • Het gebruik van Mission Profiles
  • Het beheer van de job & people matrix.
  • Het versturen van vragenlijsten gericht op betrokkenheid en welbevinden

Natuurlijk komen we in het project voor moeilijke vraagstukken te staan, omdat de implementatie van het model veel zorg vereist. Niet voor niets hanteren wij fixed prices, zodat op die momenten wij beiden niet worden afgeremd door budgettaire begrenzingen. We komen er dus altijd uit!

Geïnteresseerd? Neem contact op met ons.

Nieuwsbrief

Aanmelden

Laat je gegevens achter en wij delen onze kennis met jou.

Nieuwsbrief

Aanmelden

Laat je gegevens achter en wij delen onze kennis met jou.

Neem contact op