Thuiswerken, uitkomst of drama?

 

Ik zou best wel eens willen weten wat de crisis met ons doet. Maar dan echt wetenschappelijk onderzocht. Want dat online vergaderen, die kinderen die onderwijl het beeld inlopen en manlief die op de achtergrond luidruchtig zijn eigen digitale meeting houdt, dat gaat ons niet in de kouwe kleren zitten. Toch?

Statistieken

Nou, concludeert de MonitorGroep, dit valt best mee. Thuiswerken vindt men over het algemeen wel leuk. In juni 2020 wees hun onderzoek uit dat medewerkers gemiddeld een 7,3 geven voor hun werkgeluk. Een stijging van 0,1 punt t.o.v. 2019. Al liep dit cijfer tijdens de tweede lockdown wel weer een beetje terug.

Maar let op, dit is een gemiddelde. De nuance zit in het detail.

Kijkend naar de acht factoren van werkgeluk ziet de MonitorGroep lichte dalingen bij de factoren Voldoening en Waardering. De grootste daling valt echter te noteren bij de factor Competentie: nog net de helft van de medewerkers geeft aan in de coronatijd mogelijkheden te hebben om te leren en te groeien, terwijl dat in 2019 nog twee derde was!

Naast dalingen zijn er ook stijgingen zichtbaar. De Autonomie van de medewerkers is met maar liefst 10% gestegen; 82% geeft aan zijn werk zelfstandig te kunnen uitvoeren. Waarschijnlijk de belangrijkste reden hiervoor is de toename van het gemiddeld aantal thuiswerkuren dat steeg van vier uur voor de coronacrisis tot ruim 21 nu!

De factor Verbinding kent twee gezichten. Enerzijds ervaren medewerkers minder directe binding met hun collega’s dan voor de covid, anderzijds is het wij-gevoel wel gestegen: van 50% tot maar liefst 70 procent. Stijging van het wij-gevoel tekenen de onderzoekers van de MonitorGroep hierbij aan, zie je vaker in een crisisperiode. Een gemeenschappelijk probleem laat de groepscohesie groeien.

 

 

Tevredenheid

De tevredenheid over de communicatie is het meest toegenomen tijdens de coronacrisis. Dit onderwerp is meestal één van de belangrijkste verbeterpunten in organisaties, maar blijkt tijdens de coronacrisis ineens iets waar men het meest positief over is. Maar liefst vier vijfde van het personeel toont zich gelukkig met de informatie die zij krijgen om het werk te kunnen klaren alsmede over belangrijke zaken die de organisatie raken, terwijl die percentages voor de coronacrisis rond de 64% lagen. Een forste stijging dus. Opvallend is dat het gevoel van baanzekerheid niet is gedaald, hoewel dit wel per sector kan verschillen.

Als opvallend extraatje laat de MonitorGroep nog weten dat een meerderheid van de ondervraagden vindt dat ze thuis productiever zijn en zich beter kunnen concentreren. Komt daarmee een einde van die verfoeide kantoortuin?

Wat ikzelf nog kan toevoegen uit de klantcontacten die ik heb, is dat men versnelde leercurves waarneemt bij het personeel. Wat gedwongen zelfstandigheid niet met ons doet. Strikt genomen zou dit moeten leiden tot een versnelde stijging van het loon. Maar beloofd, die info houd ik tussen ons.

Werk ze,

Rolf Baarda

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Laat je gegevens achter en wij delen onze kennis met jou.

Neem contact op